© copyright 2019 Limitless s.c.

Kopiowanie, publikowanie, publiczne rozpowszechnianie czy powielanie wszelkich materiałów, zarówno tekstowych jak i graficznych bez pisemnej zgody Limitless s.c.  jest zabronione.
Damian Rogowski
+48 501 727 858
damian@e-limitless.pl

info@e-limitless.pl
Przebieg instalacji:

    * wyrównanie terenu instalacji (jeśli wymagane),
    * rozłożenie mat chroniących przed wilgocią,
    * rozłożenie paneli według wcześniej zamówionego wzoru,
    * spięcie i zabezpieczenie paneli listwami łączącymi,
    * przymocowanie i zabezpieczenie band,
    * oczyszczenie lodowiska,
    * odbiór lodowiska;
Instalacja lodowiska syntetycznego
Lodowisko składane jest z paneli o wymiarach (1m x 1m) oraz (1m x 0.5m), łączonych ze sobą za pomocą "obcego pióra". Metoda ta pozwala na zbudowanie tafli lodowiska o dowolnej konfiguracji (w ramach danej powierzchni). Panele są zaprojektowane do dwustronnego wykorzystania. Grubość 18mm pozwala na długoletnie użytkowanie. Do tafli dołączane są bandy wykonane z tego samego tworzywa co tafla. Precyzyjnie docięte, łączone modułowo do krawędzi paneli, dodatkowo usztywniają i stabilizują całe lodowisko. Bandy dostępne są w sekcjach o długościach 2m i 1m. W celu ułatwienia instalacji łączenie band opiera się o prostą metodę wykorzystującą jedynie śruby imbusowe (po dwie na każdą sekcję band).
Cała idea lodowiska syntetycznego została tak przemyślana, aby montaż i demontaż odbywał się w jak najprostszy sposób a jakość połączeń oraz sztywność tafli była jak największa, zapewniając użytkownikom wysoki komfort jeżdżenia.
Czas montażu lodowiska o powierzchni 200m2 dla zespołu montażowego (5 osób) wynosi niecałe 5 godzin. Zwiększając ilość współpracujących zespołów montażowych, czas ten można znacznie zmniejszyć.
Teren pod instalację powinien być wolny od przeszkód i łatwo dostępny dla zespołu instalacyjnego, co pozwoli na szybką i sprawną instalację. Teren powinien być płaski, równy i utwardzony. Spełnienie tych wymogów zapewni uzyskanie najlepszego efektu dla osób korzystających z lodowiska. Produkt można również instalować w miejscach o podłożu nie do końca utwardzonym, ale nie zaleca się tego na instalacje długotrwałe. W przypadku, gdy na miejscu instalacji występują większe dziury lub wyrwy należy je uzupełnić piaskiem lub ziemią.
 
Instalacja paneli lodowiska:
Instalacja band lodowiska: